Situatia platilor (executia bugetara), conform Anexei

 • Contul de executie venituri si cheltuieli la 30.09.2021  Vizualizare
 • Situatia platilor restante la 30.06.2021  Vizualizare
 • Contul de executie venituri si cheltuieli la 30.06.2021  Vizualizare
 • Bilant la 30.06.2021, Situatia fluxurilor si Contul de rezultat patrimonial  Vizualizare
 • Balanta contabila de la 01.01.2021 la 30.06.2021  Vizualizare
 • HCL nr. 22 din 21.04.2021 aprobare buget venituri si cheltuieli an 2021  Vizualizare
 • Proiect de buget local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 – Formular 11.01  Vizualizare
 • Situatia fluxurilor si Contul de executie venituri si cheltuieli la 31.03.2021  Vizualizare
 • Bilant la 31.03.2021, Situatia fluxurilor si Contul de rezultat patrimonial Vizualizare
 • Balanta contabila de la 01.01.2021 la 31.03.2021  Vizualizare
 • Plati restante la 31.12.2020  Vizualizare
 • Situatiile financiare la 31.03.2019 (Adaugat la data 25.04.2019) Vizualizare