Hotarari

Anul 2018
 • privind HCL NR. 80 DIN 23.12.2018 aprobare rectificare buget 2018 Nr: 80 (Adaugat la data 23.12.2018) Vizualizare
  • privind HCL NR. 79 DIN 23.12.2018 aprobare plata subventie din BL pentru salubritate Nr: 79 (Adaugat la data 23.12.2018) Vizualizare
   • privind HCL NR. 78 DIN 23.12.2018 aprobare AA 3 la contract concesiune salubritate Nr: 78 (Adaugat la data 23.12.2018) Vizualizare
    • privind HCL NR. 77 DIN 23.12.2018 aprobare taxa salubritate 2019 Nr: 77 (Adaugat la data 23.12.2018) Vizualizare
     • privind HCL NR. 76 DIN 23.12.2018 aprobare AA nr.3 la document de pozitie salubritate Nr: 76 (Adaugat la data 23.12.2018) Vizualizare
      • privind HCL nr. 75 din 19.12.2018 privind aprobare plan evolutie taxe salubritate Nr: 75 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
       • privind HCL nr. 74 din 19.12.2018 privind aprobare rectificare buget Nr: 74 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
        • privind HCL nr. 73 din 19.12.2018 privind atribuire denumiri strazi Nr: 73 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
         • privind HCL nr. 72 din 19.12.2018 privind aprobare cont executie 30.11.2018 Nr: 72 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
          • privind HCL nr. 71 din 19.12.2018 privind aprobare indicatori Extindere infr apa si apa uzata Nr: 71 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
           • privind HCL nr. 70 din 19.12.2018 privind aprobare cont executie trim III 2018 Nr: 70 (Adaugat la data 19.12.2018) Vizualizare
            • privind HCL NR. 69 din 13.12.2018 aprobare manifestări culturale Sărbători iarnă Nr: 69 (Adaugat la data 13.12.2018) Vizualizare
             • privind HCL NR. 68 din 13.12.2018 aprobare rectificare buget 2018 Nr: 68 (Adaugat la data 13.12.2018) Vizualizare
              • privind HCL NR. 67 din 13.12.2018 alegere presedinte sedinta dec 2018 febr 2019 Nr: 67 (Adaugat la data 13.12.2018) Vizualizare
               • privind HCL nr. 66 din 28.11.2018 finantare proiecte culte 2018 Nr: 66 (Adaugat la data 28.11.2018) Vizualizare
                • privind HCL nr. 65 din 28.11.2018 evaluare teren domeniu privat pentru vanzare Nr: 65 (Adaugat la data 28.11.2018) Vizualizare
                 • privind HCL nr. 64 din 28.11.2018 declarare insolvabilitate 8 debitori Nr: 64 (Adaugat la data 28.11.2018) Vizualizare
                  • privind HCL nr. 63 din 28.11.2018 insusire raport financiar si decizie camera de conturi Nr: 63 (Adaugat la data 28.11.2018) Vizualizare
                   • privind HCL nr. 54 din 20.09.2018 aprobarea bugetului rectificat Nr: 54 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                    • privind HCL nr. 53 din 20.09.2018 stabilirea redevențelor ce se vor încasa de la CMI Nr: 53 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                     • privind HCL nr. 52 din 20.09.2018 declararea stării de insolvabilitate a unor debitori Nr: 52 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                      • privind HCL nr. 51 din 20.09.2018 desemnarea membrilor CL în CA al scolii pentru 2018 2019 Nr: 51 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                       • privind HCL nr. 50 din 20.09.2018 approbarea PUZ Construire și amenajare hală de producție Nr: 50 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                        • privind HCL nr. 49 din 20.09.2018 aprobarea organigramei și a statului de funcții Nr: 49 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                         • privind HCL nr. 48 din 20.09.2018 aprobare reglementări Serviciu Apă și modificarea HCL 1 din 2018 Nr: 48 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                          • privind HCL nr. 47 din 20.09.2018 respingerea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al dlui Oproiu C. Nr: 47 (Adaugat la data 20.09.2018) Vizualizare
                           • privind HCL nr. 46 din 05.09.2018 aprobarea organizării evenimentului Sărbătoarea Bradului in sat Pralea Nr: 46 (Adaugat la data 05.09.2018) Vizualizare
                            • privind HCL nr. 45 din 05.09.2018 alegerea presedintelui de sedinta sept noi 2018 Nr: 45 (Adaugat la data 05.09.2018) Vizualizare
                             • privind HCL nr. 44 din 08.08.2018 aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de lucrări nr. 6986 din 2018 încheiat cu asocierea GIRONAP PROD SA și LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL Nr: 44 (Adaugat la data 08.08.2018) Vizualizare
                              • privind HCL nr. 43 din 08.08.2018 aprobarea programului si a bugetului pentru Zilele comunei Căiuți Nr: 43 (Adaugat la data 08.08.2018) Vizualizare
                               • privind HCL nr. 42 din 08.08.2018 aprobarea rectificării de buget pe anul 2018 Nr: 42 (Adaugat la data 08.08.2018) Vizualizare
                                • privind HCL nr. 41 din 08.08.2018 aprobarea contului de executie pe trim II 2018 Nr: 41 (Adaugat la data 08.08.2018) Vizualizare
                                 • privind HCL nr. 40 din 02.08.2018 modificarea și completarea HCL 86 din 2017 privind indicatorii tehnico-economici pentru Extindere rețea de iluminat public în sat Pralea Nr: 40 (Adaugat la data 02.08.2018) Vizualizare
                                  • privind HCL nr. 39 din 23.07.2018 modificarea și completarea HCL 1 din 2018 Nr: 39 (Adaugat la data 23.07.2018) Vizualizare
                                   • privind HCL nr. 38 din 23.07.2018 modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Căiuți Nr: 38 (Adaugat la data 23.07.2018) Vizualizare
                                    • privind HCL nr. 37 din 19.07.2018 acordarea unui ajutor de urgență Nr: 37 (Adaugat la data 19.07.2018) Vizualizare
                                     • privind HCL nr. 36 din 28.06.2018 aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului ți pentru serviciile publice din subordinea CL Nr: 36 (Adaugat la data 28.06.2018) Vizualizare
                                      • privind HCL nr. 35 din 28.06.2018 aprobarea premierii elevilor unitatilor de invatament preuniversitar de stat din comuna Caiuti, cu rezultate deosebite la invatatura si disciplina in anul scolar 2017 - 2018 Nr: 35 (Adaugat la data 28.06.2018) Vizualizare
                                       • privind HCL nr. 34 din 28.06.2018 aprobarea Ghidului solicitantului pentru ajutoare financiareacordate lăcașurilor de cult din comuna Căiuți și a sprijinului financiar ce se va acorda în anul 2018 Nr: 34 (Adaugat la data 28.06.2018) Vizualizare
                                        • privind HCL nr. 33 din 26.06.2018 necesitatea realizării și implementării proiectului Achiziționare de echipamente specifice pentru creșterea capacității de operare a platformei comunale și reducerea Nr: 33 (Adaugat la data 26.06.2018) Vizualizare
                                         • privind HCL nr. 32 din 26.06.2018 aprobarea accesării fondurilor extertne nerambursabile prin domeniul de intervenție 2 și modificarea listei de investiții Nr: 32 (Adaugat la data 26.06.2018) Vizualizare
                                          • privind HCL nr. 31 din 26.06.2018 alegerea președintelui de ședință iunie august 2018 Nr: 31 (Adaugat la data 26.06.2018) Vizualizare
                                           • privind HCL nr. 30 din 29.05.2018 modificarea HCL 37 din 1999 Nr: 30 (Adaugat la data 29.05.2018) Vizualizare
                                            • privind HCL nr. 29 din 23.05.2018 însușirea raportului de evaluare 32 din 2018 și modificarea Contractului de închieriere cu SC Maribrut Panificație SRL Nr: 29 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                             • privind HCL nr. 28 din 23.05.2018 modificarea și completarea HCL 1 din 2018 Nr: 28 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                              • privind HCL nr. 27 din 23.05.2018 validarea rezultatului concursului lpentru ocuparea funcției Administrator, tr. I la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Nr: 27 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                               • privind HCL nr. 26 din 23.05.2018 aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trimestrul I 2018 Nr: 26 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                                • privind HCL nr. 25 din 23.05.2018 aprobarea programului de activități și bugetul evenimentului Zilele Culturii în comuna Căiuți Nr: 25 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                                 • privind HCL nr. 24 din 23.05.2018 aprobarea regulamentului de stabilire a numărului de utilizatori ai Serviciului de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale Nr: 24 (Adaugat la data 23.05.2018) Vizualizare
                                                  • privind HCL nr. 23 din 26.04.2018însușirea raportului asupra gestionării bunurilor din domeniul public și privat pe anul 2017 Nr: 23 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                   • privind HCL nr. 22 din 26.04.2018 modificarea anexei 1 la HCL nr. 70 din 2017 Nr: 22 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                    • privind HCL nr. 21 din 26.04.2018 stabilirea contribuției anuale a CL Căiuți la finanțarea activității de asistență socială Nr: 21 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                     • privind HCL nr. 20 din 26.04.2018 aprobarea ITL pentru anul 2019 Nr: 20 (Adaugat la data 26.04.2018) Vizualizare
                                                      • privind HCL nr. 19 din 28.03.2018 aprobarea inițierii procedurilor pentru realizarea investiției Târg și obor săptămânal în comuna Căiuți Nr: 19 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                       • privind HCL nr. 18 din 28.03.2018 modificarea anexei 1 la HCL 41 din 2010 MASTERPLAN ADIB Nr: 18 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                        • privind HCL nr. 17 din 28.03.2018 aprobarea cotizației anuale La ADIB 2018 Nr: 17 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                         • privind HCL nr. 16 din 28.03.2018 aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trimestrul IV 2017 Nr: 16 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                          • privind HCL nr. 15 din 28.03.2018 aprobarea excluderii din ADIS a orașului Comănești Nr: 15 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                           • privind HCL nr. 14 din 28.03.2018 prelungirea contractului de închiriere cu SC Maribrut Panificație SRL Nr: 14 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                            • privind HCL nr. 13 din 28.03.2018 modificarea și completarea HCL 85 din 2017 Extindere și reabilitare Dispensar uman Căiuți Nr: 13 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                             • privind HCL nr. 12 din 28.03.2018 organizarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 Nr: 12 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                              • privind HCL nr. 11 din 28.03.2018 constituirea GLL și GIL Nr: 11 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                               • privind HCL nr. 10 din 28.03.2018 aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru serviciile publice din subordinea CL Nr: 10 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                                • privind HCL nr. 9 din 28.03.2018 aprobarea înființării Serviciului public de colectare, transport, depozitare și managementul gunoiului de grajd în comuna Căiuți precum și aprobarea taxelor speciale Nr: 09 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                                 • privind HCL nr. 8 din 28.03.2018 alegerea președintelui de ședință martie mai 2018 Nr: 08 (Adaugat la data 28.03.2018) Vizualizare
                                                                  • Proiect de hotarare nr. 11 privind RETEA DE SCOLARIZARE Nr: 11 (Adaugat la data 21.03.2018) Vizualizare
                                                                   • privind HCL nr. 7 din 21.02.2018 aprobarea bugetului comunei Căiuți pe anul 2018 Nr: 07 (Adaugat la data 21.02.2018) Vizualizare
                                                                    • privind HCL nr. 6 din 30.01.2018 aprobarea atribuiri și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri Nr: 06 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                     • privind HCL nr. 5 din 30.01.2018 aprobarea cotizatiei anuale la ADIS pe anul 2018 Nr: 05 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                      • privind HCL nr. 4 din 30.01.2018 aprobarea planului de lucrari și acțiuni de interes local pentru anul 2018 ce se vor efectua de beneficiarii Legii 416 din 2001 Nr: 04 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                       • privind HCL nr. 3 din 30.01.2018 aprobare evaluare secretar 2017 Nr: 03 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                        • privind HCL nr. 2 din 30.01.2018 aprobarea initierii procedura infiintare SRL gospodarire Nr: 02 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                         • privind HCL nr. 1 din 30.01.2018 reorganizare apa canal si infiintare serv public alim cu apa si canal Nr: 01 (Adaugat la data 30.01.2018) Vizualizare
                                                                          Anul 2017
                                                                          • privind HCL nr. 98 din 21.12.2017 rectificare buget Nr: 98 (Adaugat la data 21.12.2017) Vizualizare
                                                                           • privind HCL nr. 97 din 19.12.2017 foc artificii 2017 2018 Nr: 97 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                            • privind HCL nr. 96 din 19.12.2017 rectificare buget 2017 Nr: 96 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                             • privind HCL nr. 95 din 19.12.2017 implem si indicatori Modernizare DC 114 si pod viaduct Trotus Nr: 95 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                              • privind HCL nr. 94 din 19.12.2017 stabilire salarii cu 1 ianuarie 2017 Nr: 94 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                               • privind HCL nr. 93 din 19.12.2017 acord utilizare reabilitare DE Nr: 93 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                • privind HCL nr. 92 din 19.12.2017 insolvabilitate 34 debitori Nr: 92 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                 • privind HCL nr. 91 din 19.12.2017 taxa salubritate 2018 Nr: 91 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                  • privind HCL nr. 90 din 19.12.2017 modificare HCL 33 ITL 2018 Nr: 90 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                   • privind HCL nr. 89 din 19.12.2017 presedinte de sedinta dec febr Nr: 89 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                    • privind HCL nr. 88 din 08.12.2017 rectificare buget Nr: 88 (Adaugat la data 08.12.2017) Vizualizare
                                                                                     • privind HCL nr. 87 din 08.12.2017 predare cu titlu gratuit a dr de folosinta catre DELGAZ a retelei de energie Pralea Nr: 87 (Adaugat la data 08.12.2017) Vizualizare
                                                                                      • privind HCL nr. 86 din 08.12.2017 aprobare indicatori tehnico economici Extindere iluminat Pralea Nr: 86 (Adaugat la data 08.12.2017) Vizualizare
                                                                                       • privind HCL nr. 85 din 09.11.2017 indicatori reabilitare Dispensar uman Nr: 85 (Adaugat la data 09.11.2017) Vizualizare
                                                                                        • privind HCL nr. 84 din 09.11.2017 indicatori Poduri si Podete Nr: 84 (Adaugat la data 09.11.2017) Vizualizare
                                                                                         • privind HCL nr. 83 din 09.11.2017 indicatori Reabilitare Pod Trotus Nr: 83 (Adaugat la data 09.11.2017) Vizualizare
                                                                                          • privind HCL nr. 82 din 09.11.2017 sprijin financiar culte Nr: 82 (Adaugat la data 09.11.2017) Vizualizare
                                                                                           • privind HCL nr. 81 din 09.11.2017 aprobare ROF primarie Nr: 81 (Adaugat la data 09.11.2017) Vizualizare
                                                                                            • Proiect de hotarare nr. 86. privind indicatori tehnico- ec Reabilitare Dispensar uman Nr: 86 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                             • Proiect de hotarare nr. 85. privind aprobare indicatori Poduri si podete Nr: 85 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                              • Proiect de hotarare nr. 84. privind indicatori tehn econ Reabilitare pod Trotus Nr: 84 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                               • privind HCL nr. 80 din 31.10.2017 Nr: 80 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                • privind HCL nr. 79 din 31.10.2017 Nr: 79 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                 • privind HCL nr. 78 din 31.10.2017 Nr: 78 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                  • privind HCL nr. 77 din 31.10.2017 Nr: 77 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                   • Proiect de hotarare nr. 76. privind hot sprijin culte Nr: 76 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                    • privind HCL nr. 76 din 31.10.2017 Nr: 76 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                     • privind HCL nr. 75 din 31.10.2017 Nr: 75 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                      • privind HCL nr. 74 din 31.10.2017 Nr: 74 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                       • privind HCL nr. 73 din 31.10.2017 Nr: 73 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                        • privind HCL nr. 72 din 31.10.2017 Nr: 72 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                         • Proiect de hotarare nr. 72. privind acord reabilitare DE Nr: 72 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                          • privind HCL nr. 71 din 31.10.2017 Nr: 71 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                           • Proiect de hotarare nr. 70.1. privind aprobare ROF primarie Nr: 70.1 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                            • privind HCL nr. 70 din 31.10.2017 Nr: 70 (Adaugat la data 31.10.2017) Vizualizare
                                                                                                             • Proiect de hotarare nr. 83 din 25.10.2017 indicatori tehn ec Amenajare poduri si podete Nr: 83 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                              • Proiect de hotarare nr. 82 din 25.10.2017 indic tehn econ Rebilitare pod Trotus Nr: 82 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                               • Proiect de hotarare nr. 81 din 25.10.2017 stabilire redevente CMI Nr: 81 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                • Proiect de hotarare nr. 80 din 25.10.2017 rectificare buget Nr: 80 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                 • Proiect de hotarare nr. 79 din 25.10.2017 chelt neel Dispensar Nr: 79 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                  • Proiect de hotarare nr. 78 din 25.10.2017 indicatori tehn ec Dispensar Nr: 78 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                   • Proiect de hotarare nr. 77 din 25.10.2017 cont de executie trim III Nr: 77 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                    • Proiect de hotarare nr. 76 din 25.10.2017 aprobare proiecte financiare biserici Nr: 76 (Adaugat la data 25.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                     • Proiect de hotarare nr. 75 din 24.10.2017 mod de intocmire RA Nr: 75 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                      • Proiect de hotarare nr. 74 din 24.10.2017 revocare hcl 68 2017 Nr: 74 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                       • Proiect de hotarare nr. 73 din 24.10.2017 organigrama si stat de functii Nr: 73 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                        • Proiect de hotarare nr. 72 din 24.10.2017 acord reabilitare drum Nr: 72 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                         • Proiect de hotarare nr. 71 din 24.10.2017 program masuri pentru gospodarirea comunei Nr: 71 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                          • Proiect de hotarare nr. 70 din 24.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare a Primăriei Căiuți, județul Bacău Nr: 70 (Adaugat la data 24.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                           • privind HCL 69 DIN 28.09.2017 MODIFICARE HCL 78 DIN 2016 Nr: 69 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                            • privind HCL 68 DIN 28.09.2017 ACORDARE MANDAT PRIMAR PT AGA ADIB Nr: 68 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                             • privind HCL 67 DIN 28.09.2017 RECTIFICARE BUGET Nr: 67 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                              • privind HCL 66 DIN 28.09.2017 AJUTOR DE URGENTA Nr: 66 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                               • privind HCL 65 DIN 28.08.2017 ROF COMISIE LOCALA DE ORDINE PUBLICA Nr: 65 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                • privind HCL 64 DIN 28.09.2017 UZ SI SERV TEREN PT ALIM. CU ENERGIE ELECTRICA Nr: 64 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                 • privind HCL 63 DIN 28.09.2017 COTIZATIE 2017 ADIB Nr: 63 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                  • privind HCL 62 DIN 28.09.2017 SCRISOARE DE GARANTIE FOND DE GARANTARE MODERNIZARE DRUMURI Nr: 62 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                   • privind HCL 61 DIN 28.09.2017 VALOARE DE INVESTITIE MODERN DRUMURI DE INTERES LOCAL Nr: 61 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                    • privind HCL 60 DIN 28.09.2017 DESEMNARE MEMBRI IN CA SCOALA 2017 2018 Nr: 60 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                     • privind HCL 59 DIN 28.09.2017 PRESEDINTE DE SEDINTA Nr: 59 (Adaugat la data 28.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                      • privind aprobarea Programului si manifestarilor prilejuite de aniversarea centenarului primului razboi mondial Nr: 58 (Adaugat la data 24.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                       • privind aprobarea statutului comunei Caiuti Nr: 57 (Adaugat la data 24.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                        • privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Monumentul eroilor din satul Pralea Nr: 56 (Adaugat la data 24.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                         • privind aprobarea programului pentru zilele comunei Caiuti Nr: 55 (Adaugat la data 24.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                          • privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti Nr: 54 (Adaugat la data 16.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                           • privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Caiuti Nr: 53 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                            • privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul 2 Nr: 52 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                             • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Nr: 51 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                              • privind insusirea manualului de operare a Platformei de depozitare a gunoiului de grajd Nr: 50 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                               • privind declararea starii de insolvabilitate Nr: 49 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                • privind acordare ajutoare de urgenta Nr: 48 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                 • privind implementarea proiectului de investitii Extindere retea de alimentare cu energie electrica in satul Pralea Nr: 47 (Adaugat la data 14.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                  • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Caiuti pentru concursul de director adjunct al Scolii gimnaziale Caiuti Nr: 46 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                   • privind modificarea si completarea inventarului domeniului public Nr: 45 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                    • privind constituirea comisiei locale de ordine publica Nr: 44 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                     • privind contributia anuala pentru finantarea activitatilor de asistenta sociala Nr: 43 (Adaugat la data 29.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                      • privind premierea elevilor cu rezultate scolare deosebite -promotia 2013-2017 Nr: 42 (Adaugat la data 12.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                       • privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 41 (Adaugat la data 12.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                        • privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul I aferent anului 2017 Nr: 40 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                         • privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Caiuti Nr: 39 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                          • privind transferul autoturismului BC 12 CLC catre SVSU Nr: 38 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                           • privind acordarea unor ajutoare de urgenta Nr: 37 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                            • privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru o suprafata de 3 mp din domeniul privat Nr: 36 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                             • privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare ce se vor acorda in anul 2017 Nr: 35 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                              • privind organizarea Sarbatorii Salcamului si aprobarea bugetului aferent acestui eveniment Nr: 34 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                               • privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Nr: 33 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                • privind modificarea domeniului public al comunei Caiuti Nr: 32 (Adaugat la data 27.04.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                 • privind aprobarea resurselor materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta in anul 2017 Nr: 31 (Adaugat la data 27.04.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Nr: 30 (Adaugat la data 03.04.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • privind aprobarea unor reglementari cu privire la obiectivul de investitii Platforma de depozitare gunoi de grajd Nr: 29 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                    • privind acceptarea ofertei de donatie si aprobarea efectuarii cheltuielilor cu inscrierea in cartea funciare si ulterior dezmenbrarea terenului inscris in T.P. nr. 82281 / 20.08.1995, T 81, P 1477/3 Nr: 28 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                     • privind aprobarea organigramei si a statului de functii Nr: 27 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                      • privind rezilierea contractului cu Ocolul silvic privat Mereni si incheierea unui nou contract de prestari servicii cu Ocolul silvic Caiuti Nr: 26 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru o suprafata de 400 mp din domeniul privat al comunei Caiuti Nr: 25 (Adaugat la data 31.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reabilitare pod peste raul Trotus Nr: 24 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                         • privind implementarea proiectului ASmenajare trotuare in comuna Caiuti Nr: 22 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                          • privind implementarea proiectului Modernizare iluminat stradal in comuna Caiuti Nr: 21 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                           • privind aprobarea investitiei reabilitare sediu Primarie Nr: 20 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                            • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Extindere retea de alimentare cu energie electrica Nr: 19 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                             • privind predarea cu titlu gratuit a retelei de joasa tensiune din satul Pralea Nr: 18 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                              • privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 17 (Adaugat la data 14.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • privind completarea inventarului domeniului public AL comunei Caiuti Nr: 16 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul IV aferent anului 2016 Nr: 15 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice Nr: 14 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea actului aditional nr 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solid Nr: 13 (Adaugat la data 28.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                   • privind modificarea HCL nr. 10 din 2017 Nr: 12 (Adaugat la data 14.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                    • privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia Modernizare drumuri locale satele Heltiu si Vranceni actualizati la cota TVA de 19% Nr: 11 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea indic. teh. ec. pentru restul de realizat din investitia Modernizare drumuri locale satele Heltiu si Vranceni actualizati la cota TVA de 19% Nr: 10 (Adaugat la data 30.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea tarifelor pentru apa potabila si canalizare Nr: 9 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 Nr: 8 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performantelor secretarului comunei Caiuti Nr: 7 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Caiuti in AGA ADIS Nr: 6 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea actului aditional nr. 2 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau| Nr: 5 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS Nr: 4 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                            • privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice Nr: 3 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea planului de lucrari ce se va efectua de catre beneficiarii legii nr. 416 din 2001 Nr: 2 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • privind acoperirea deficitului la sectiunea dezvoltare Nr: 1 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                               Anul 2016
                                                                                                                                                                                               • privind modificarea si completarea unor pozitii din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Caiuti Nr: 59 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate Nr: 58 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • privind acordarea unui ajutor de urgenta Nr: 57 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Lucrari de consolidare restaurare si punere in valoare Conacul Raducanu Rosetti Nr: 56 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • privind rezilierea contractului de concesiune nr. 10473 din 12.11.2008 Nr: 55 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • pentru revocarea HCL nr. 43 din 29.09.2015 Nr: 54 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                     • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Nr: 53 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul I Nr: 52 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • privind modificarea si completarea pozitiei nr. 24 din inventarul domeniului public al comunei Caiuti Nr: 51 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea proiectelor financiare depuse de catre unitatile de cult Nr: 50 (Adaugat la data 17.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                         • MODIFICAREA SI COMPLETAREA hcl NR. 16 DIN 2016 Nr: 49 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                          • aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Caiuti Nr: 48 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           • majorarea cotei de combustibil alocata compartimentului Politie locala Nr: 47 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • majorarea cotei de combustibil alocata autoturismului BC 12 CLC Nr: 46 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                             • ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA Nr: 45 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • prorogarea primului termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport Nr: 44 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • privind prelungirea Scrisorii de garantie emisa de FNGCIMM SA IFN Nr: 43 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • modificarea si completarea HCL nr. 29 privind completarea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Caiuti Nr: 42 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • completarea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Caiuti Nr: 41 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                  • rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt. anul 2016 Nr: 40 (Adaugat la data 12.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                   • MODIF. SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL CAIUTI NR. 71 DIN 2015 CU PRIVIRE LA INSTITUIREA TAXEI DE SALUBRITATAE PT. PERSOANELE FIZICE Nr: 39 (Adaugat la data 22.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    • PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE URGENTA Nr: 38 (Adaugat la data 22.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                     • PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 Nr: 37 (Adaugat la data 22.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                      • PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT INCHEIAT INTRE SC COMPANIA ROMPREST SI AGENTII ECONOMICI Nr: 36 (Adaugat la data 22.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                       • PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI CAIUTI PENTRU SEMNAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE DIN CADRUL PROIECTULUI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI Nr: 35 (Adaugat la data 22.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                        • PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE LUCRARI EXTINDERE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN, SAT CAIUTI, COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU Nr: 34 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         • PRIVIND CONTRACTAREA UNOR SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA Nr: 33 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Nr: 32 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                           • APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE LUCRARI DE AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII Nr: 31 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                            • APROBAREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL, ZONA CFR Nr: 30 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                             • COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI Nr: 29 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                              • APROBAREA CESIUNII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU JANKO IOAN DIONISIE Nr: 28 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                               • APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE LUCRARI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, SATELE HELTIU SI VRANCENI Nr: 27 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 71 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PENTRU PERSOANELE FIZICE Nr: 26 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI MACOVEI GABRIELA Nr: 25 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR IMOBILE Nr: 24 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                   • APROBAREA PLANURILOR ANUALE DE PERSPECTIVA MATERIALE SI FINANCIARE PT. PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA Nr: 23 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                    • ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA Nr: 22 (Adaugat la data 10.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • REVOCAREA HCL CAIUTI NR. 67 DIN 2015 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU SC PA&CO INTERNATIONAL SRL Nr: 21 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 Nr: 20 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                       • APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIM. IV AFERENT ANULUI 2015 Nr: 19 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                        • COMPLETAREA BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI Nr: 18 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                         • COMPLETAREA BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI Nr: 17 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                          • APROBAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR FINANCIARE LACASURILOR DE CULT Nr: 16 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                           • APROBAREA MODALITATII DE ACORDARE A STIMULENTULUI EDUCATIONAL Nr: 15 (Adaugat la data 25.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                            • APROBAREA PRELUARII SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC DE LA SC E-ON DISTRIBUTIE SA IN PROPRIETATEA SI ADMINISTRAREA COMUNEI CAIUTI Nr: 14 (Adaugat la data 11.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • ACT ADITIONAL PRELUNGIRE CONTRACT DE FINANTARE MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL ZONA CFR Nr: 13 (Adaugat la data 11.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt. anul 2016 Nr: 12 (Adaugat la data 01.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                               • COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAIUTI Nr: 11 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                • PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PT. ANUL 2016 Nr: 10 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                 • EVALUAREA PERFORMANTELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI CAIUTI IN ANUL 2015 Nr: 9 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                  • ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PT. ANUL 2016 Nr: 8 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                   • plan de lucrari pt. beneficiarii LEGII NR. 416 Nr: 7 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                    • organizarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 Nr: 6 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                     • act aditional nr. 2 la contractul de lucrari Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni Nr: 5 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • aprobare cotizatie ADIS Nr: 4 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • aprobare cotizatie ADIB Nr: 3 (Adaugat la data 29.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                        • model contract incheiat intre ag. economici si Romprest Nr: 2 (Adaugat la data 07.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                         • model contract ADIS si Primarie Nr: 1 (Adaugat la data 07.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                          Anul 2015
                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 392 din 05.11.2015 Nr: 63 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 62 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                            • privind modificarea si completarea HCL Caiuti nr. 37 din 2015 Nr: 61 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • privind desemnareamembrilor in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant din comuna Caiuti Nr: 60 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investitii Lucrari de amenajare loc de joaca pentru copii Nr: 59 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Lucrari de consolidare-restaurare si punere in valoare Conacul Rosetti Nr: 58 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 Nr: 57 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul III aferent anului 2015 Nr: 56 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2015 Nr: 55 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   • pt. modificarea si completarea HCL nr. 46 din 2015 Nr: 54 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Moisa Romeo Nr: 53 (Adaugat la data 20.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea organigramei si a statului de functii Nr: 51 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM pentru investitia Modernizare drum de interes local, zona CFR Nr: 50 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea valorii investitiei pt. obiectivul Modernizare drum de interes local zona CFR Nr: 49 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea scutirii si reducerii de majorari de intarziere aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2014 Nr: 48 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind avizarea Planului urbanistic zonal pentru investitia Platforma de depozitare gunoi menajer Nr: 47 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Oprea Cristinel Nr: 46 (Adaugat la data 22.10.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea accesului public in mod liber pe drumul fosta liniuta CF, modernizat in cadrul proiectului "Modernizare drum de exploatare-fosta liniuta CF Caiuti-Pralea, cumuna Caiuti, judetul Bacau", proiect finantat prin F.E.A.D.R., masura 411.125 Nr: 45 (Adaugat la data 29.09.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 44 (Adaugat la data 29.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea instituirii unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale Nr: 43 (Adaugat la data 29.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 42 (Adaugat la data 29.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 41 (Adaugat la data 09.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea manifestarilor cultural artistice organizate cu prilejul "Zilelor comunei Caiuti" in perioada 29-30.08.2015 Nr: 40 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                 • pentru modificarea si completarea HCL nr. 49 / 30.09.2009 Nr: 39 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului din cadrul Compartimentului "Politiei Locale" al comunei Caiuti si a Regulamentului de acordare a normei de hrana Nr: 38 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea cresterii salariale de 12 % pentru personalul angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti Nr: 37 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 36 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul II aferent anului 2015 Nr: 35 (Adaugat la data 24.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind majorarea cotei de combustibil alocata compartimentului "Politie locala" Nr: 34 (Adaugat la data 23.07.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 Nr: 33 (Adaugat la data 23.07.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Drilea Ion Nr: 32 (Adaugat la data 23.07.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Ciubotaru Iulian inainte de expirarea duratei normale a acestuia Nr: 31 (Adaugat la data 23.07.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 30 (Adaugat la data 24.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, subprogramul "Modernizarea satului romanesc" Nr: 29 (Adaugat la data 24.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea rectificarii bugetului comenei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 28 (Adaugat la data 24.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea Actului constitutiv si Statutul Asociatiei GAL Valea Trotusului precum si cotizatia anuala la patrimoniul GAL Valea Trotusului Nr: 27 (Adaugat la data 14.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul I aferent anului 2015 Nr: 26 (Adaugat la data 14.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea planurilor anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta Nr: 25 (Adaugat la data 14.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Caiuti la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap Nr: 24 (Adaugat la data 30.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 23 (Adaugat la data 30.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 22 (Adaugat la data 30.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unor obiective de investitii Nr: 21 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau" Nr: 20 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe mijloacele de transport autopropulsate inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral Nr: 19 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau" ulterior organizarii procedurii de evaluare a ofertelor Nr: 18 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes public local Nr: 17 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind acordarea unor ajutoare de urgenta Nr: 16 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • pentru modificarea si completarea HCL nr. 88 / 10.12.2014 privind aprobarea tarifelor si a regulamentului de organizare si functionare a Bazei Sportive Caiuti Nr: 15 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoare financiare acordate lacasurilor de cult din comuna Caiuti si a sprijinului financiar ce se vor acorda in anul 2015 Nr: 14 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii begetului comunei Caiuti pentru anul 2015 Nr: 13 (Adaugat la data 04.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatie de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB Nr: 12 (Adaugat la data 11.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea begetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti pe anul 2015 Nr: 11 (Adaugat la data 11.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind organizarea retelei de scolarizare in comuna Caiuti, judetul Bacau pentru anul scolar 2015 - 2016 Nr: 10 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniului "Asociatiai de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" Nr: 9 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 8 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind rezilierea unor contracte de concesiune Nr: 7 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Caiuti Nr: 6 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 7486 / 2004 inheiat cu CMI Macovei Gabriela Nr: 5 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind modificarea HCL nr. 41 din 19.11.2010 Nr: 4 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Caiuti, Judetul Bacau Nr: 3 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea incheierii executarii bugetare pe trim. IV aferent anului 2014 Nr: 2 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2015 ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001- cu obligatii de munca Nr: 1 (Adaugat la data 23.01.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Anul 2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 90 (Adaugat la data 29.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea tarifelor şi a regulamentului de organizare si functionare a Bazei sportive Caiuti Nr: 88 (Adaugat la data 10.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 87 (Adaugat la data 10.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 Nr: 85 (Adaugat la data 10.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind declararea starii de insolvabilitate a unor debitori Nr: 84 (Adaugat la data 10.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 83 (Adaugat la data 10.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind declararea starii de insolvabilitate a unor debitori Nr: 78 (Adaugat la data 28.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nr: 77 (Adaugat la data 13.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind acordarea unui ajutor de urgenta Nr: 75 (Adaugat la data 13.11.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • pentru modificarea si completarea HCL Caiuti nr. 41/19.09.2011 privind desemnarea membrilor in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant din comuna Caiuti Nr: 73 (Adaugat la data 27.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind modificarea si completarea HCL nr. 67/16.09.2014 privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 660.000 lei prin incredintare directa, de la Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia Adjud si aprobarea bugetului de cheltuieli aferent creditului Nr: 72 (Adaugat la data 27.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • pentru modificarea si completarea HCL nr. 67/16.09.2014 privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 660.000 lei prin incredintare directa, de la Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia Adjud si aprobarea bugetului de cheltuieli aferent creditului Nr: 72 (Adaugat la data 27.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul III aferent anului 2014 Nr: 71 (Adaugat la data 27.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nr: 69 (Adaugat la data 07.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de sedinte” din cladirea Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de lucru pentru Fundatia Doina Trotusului Nr: 68 (Adaugat la data 07.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 660.000 lei prin incredintare directa, de la Banca Comerciala Carpatica S.A. Agentia Adjud si aprobarea bugetului de cheltuieli aferent creditului Nr: 67 (Adaugat la data 16.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind stabilirea taxei locale pentru eliberarea adeverintelor intocmite conform Legii nr. 17/2014 Nr: 66 (Adaugat la data 16.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea rezilierii contractului incheiat cu Ocolul Silvic privat Fitionesti pentru prestari servicii/lucrari silvice si reprezentare legala pentru paza padurii din domeniul privat al comunei Caiuti si aprobarea incheierii unui nou contract cu Ocolul Silvic privat Mereni Nr: 65 (Adaugat la data 16.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 64 (Adaugat la data 16.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 62 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea instrumentarii Proiectului de investitii “Modernizare drum de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau” si a indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului “Modernizare drum de interes local – Zona CFR – sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau” Nr: 61 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 60 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial „Mediu” Nr: 59 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificărilor produse asupra Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a Caietului de Sarcini actualizat şi aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr: 58 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea realizarii unui film monografic al comunei Caiuti Nr: 57 (Adaugat la data 22.08.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea manifestarilor cultural artistice organizate cu prilejul “Zilelor comunei Caiuti” in perioada 29 - 31 august 2014 Nr: 56 (Adaugat la data 22.08.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unui obiectiv de investitii aflat in derulare Nr: 55 (Adaugat la data 18.08.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul II aferent anului 2014 Nr: 53 (Adaugat la data 11.08.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, subprogramul “Modernizarea satului romanesc”, domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor incheiat intre Ministerul Dezvoltarii regionale si administratiei publice si Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Caiuti Nr: 51 (Adaugat la data 11.08.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind modernizarea drumului satesc punct “Biserica catolica Pralea”. Nr: 50 (Adaugat la data 16.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind infiintarea unei punti pietonale in satul Pralea, punct “Praja” Nr: 49 (Adaugat la data 16.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind modificarea si completarea HCL nr. 13/18.03.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau. Nr: 47 (Adaugat la data 16.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind contractarea unui imprumut in vederea finantarii unor obiective de investitii aflate in derulare Nr: 46 (Adaugat la data 30.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea majorarii valorii investitiei „Construire baza sportiva”, sat Caiuti, comuna Caiuti Nr: 45 (Adaugat la data 30.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind Delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr: 44 (Adaugat la data 30.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru investitia „Dezvoltare zona de productie industriala la ferma piscicola”, beneficiar SC SORT CONSTRUCT GROUP SRL”. Nr: 42 (Adaugat la data 12.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. Nr: 41 (Adaugat la data 12.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 40 (Adaugat la data 12.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Hoza Marian inaintea expirarii duratei normale a acestuia si validarea mandatului de consilier local al domnului Manole Dumitru Nr: 39 (Adaugat la data 12.06.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare in vederea cumpararii unei suprafete de teren de 848.4 mp, aflata in T 120/9, p 49/2, intravilanul satului Blidari, comuna Caiuti Nr: 37 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Privind trecerea din domeniul privat in domeniului public al comunei Caiuti a unei suprafete de teren Nr: 36 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea transferului fara plata a unui autoturism catre Politia locala Caiuti Nr: 35 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 34 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA Nr: 33 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 4303/29.05.2007 incheiat cu Enache Nicolaie Nr: 32 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea montarii unor parapeti metalici pe drumurile comunale Nr: 31 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul I aferent anului 2014 Nr: 29 (Adaugat la data 08.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian Durlan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău Nr: 26 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată Nr: 25 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea calitatii de membru ARIEE, a studiului de fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Caiuti, judetul Bacau, precum si aprobarea initierii procedurii de concesiune a acestor lucrari Nr: 24 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind respingerea intocmirii unui raport de evaluare in vederea cumpararii unei suprafete de teren de 848.4 mp, aflata in T 120/9, p 49/2, intravilanul satului Blidari, comuna Caiuti Nr: 23 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2014 Nr: 22 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind avizarea Planului urbanistic zonal pentru investitia „Dezvoltare zona de productie industriala la ferma piscicola”, beneficiar SC SORT CONSTRUCT GROUP SRL”. Nr: 21 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau”. Nr: 20 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale, satele Heltiu si Vranceni, comuna Caiuti, judetul Bacau”. Nr: 19 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea modernizarii retelei de telecomunicatii din satul Heltiu, comuna Caiuti, judetul Bacau Nr: 18 (Adaugat la data 08.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • pentru modificarea si completarea HCL nr. 75/18.11.2013 privind limitarea accesului pe drumurile comunale Nr: 17 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind acordarea unui ajutor de urgenta Nr: 16 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Caiuti la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap Nr: 15 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • pentru modificarea si completarea HCL nr. 36/30.05.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014 Nr: 14 (Adaugat la data 18.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte” (spatiu aflat la etajul I al sediului Primariei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul” Nr: 12 (Adaugat la data 06.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB ” Nr: 10 (Adaugat la data 27.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind inchirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren reprezentând păşune, către crescătorii de animale Nr: 9 (Adaugat la data 27.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic al unitatilor de invatamant din comuna Caiuti pentru anul 2014 Nr: 8 (Adaugat la data 27.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea incheierii executiei bugetare pe trimestrul IV aferent anului 2013 Nr: 7 (Adaugat la data 27.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind acordarea unui ajutor de urgenta Nr: 6 (Adaugat la data 27.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind acordarea unui ajutor de urgenta Nr: 6 (Adaugat la data 27.02.2014)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti pe anul 2014 Nr: 4 (Adaugat la data 29.01.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2014 ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 – cu obligatii de munca Nr: 3 (Adaugat la data 29.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” Nr: 2 (Adaugat la data 16.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea dezvoltare Nr: 1 (Adaugat la data 16.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea dezvoltare Nr: 1 (Adaugat la data 16.01.2014)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anul 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012 Nr: 22 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea incheierii executiei bugetare a anului 2008 si a anului 2009 Nr: 21 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului al comunei Caiuti Nr: 20 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Caiuti pentru anul 2012 Nr: 19 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU Nr: 18 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 31388 m.p. identificata in T 93- P1935– punct Stana Bicu(Poiana Buduiului) Nr: 17 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Caiuti nr. 15/31.05.2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 Nr: 16 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Marcut Ion inaintea expirarii duratei normale a acestuia si validarea mandatului de consilier local al domnului Moisa Romeo Nr: 15 (Adaugat la data 14.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind modificarea si completarea HCL nr. 45/28.11.2011 pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012 Nr: 14 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind constituirea ordonatorului tertiar de credite - Scoala cu clasele I-VIII Caiuti Nr: 13 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea incheierii executiei bugetare a anului 2011 Nr: 12 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Caiuti nr. 29/30.06.2009 privind propunerea de modificare si completare a Ordinului prefectului nr. 234/2008 prin suplimentare si diminuare cu suprafete de teren din domeniul privat al comunei Caiuti Nr: 11 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Privind aprobarea inventarului bunurilor (terenurilor) apartinand domeniul privat al comunei Caiuti, judetul Bacau Nr: 10 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Privind aprobarea schimbarii starii de calitate a terenului in suprafata de 9,50 ha, identificat in T 31, P 751 – Lunca Trotusului, din pasune (PS) in teren foarte slab productiv (NR) Nr: 9 (Adaugat la data 07.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti pe anul 2012 Nr: 8 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2012 ce se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 – cu obligatii de munca Nr: 7 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Hotarare privind aprobarea propunerii Consiliului local al comunei Caiuti ca primarul sa realizeze prin Raport evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta in anul 2011 Nr: 6 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Hotarare privind aprobarea cesionarii contractului de concesiune nr.6912 /01.10.2007 Nr: 5 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau Nr: 4 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB Nr: 3 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului local Caiuti nr. 15/31.05.2011 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 Nr: 2 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Hotarare privind organizarea retelei de scolarizare in comuna Caiuti, judetul Bacau pentru anul scolar 2012-2013 Nr: 1 (Adaugat la data 08.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anul 2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Raport Hotarari 2009 si 2010 Nr: 0 (Adaugat la data 07.01.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anul 2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Comments