Plan urbanistic general

  • Anunț nr. 9824 din 07.08.2023 privind demararea etapei III – elaborarea propunerii P.U.G. si R.U.L.  Vizualizare
  • HCL nr.95 din 28.12.2022 aprobare prelungire PUG și RLU Nr: 95 Vizualizare
  • HCL NR. 26 DIN 31.03.2022 Regulament implicare public elaborare PUG și RLU  Vizualizare
  • Anunt privind Informarea publicului cu reacualizarea PUG – Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului urbanistic general. Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General. Publicul este invitat sa transmita observatii/ propuneri la sediul Primariei Caiuti, compartimentul Urbanism, sat Caiuti, str. Raducanu Rosetti, nr.77, comuna Caiuti, sau pe e–mail primariacaiuti@primariacaiuti.ro in perioada în perioada 04.04.2022- 06.05.2022 ( 25 ZILE), de luni pana joi intre orele 9,00 si 15,00. Răspunsul la observaţiile transmise vor fi transmise in max.15 zile de la data primirii. Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: • etapa pregătitoare • etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare • etapa elaborării propunerilor. Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: insp. Urbanism Galeriu Carmen (Adaugat la data 04.04.2022) Vizualizare
  • Anunț nr. 2148 din 11.02.2022 intenție elaborare PUG (Adaugat la data 11.02.2022) Vizualizare
  • HCL NR. 10 DIN 10.02.2022 inițiere demersuri pentru actualizare PUG și RLU Vizualizare