Relatii cu presa/mass-media

 • Comunicat de presă din 10.07.2024 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” (Adaugat la data 10.07.2024) Vizualizare
  Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației, finanțat din finduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României Componenta C15 –Educatie
  Titlu apel: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”
  Numele proiectului: DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLILOR DIN COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU
  Numele beneficiarului: COMUNA CĂIUȚI
  Obiectivele generale ale proiectului: Obiectivul proiectului îl constituie dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din comuna Căiuți, județul Bacău
  Obiectivele specifice ale proiectului:
  – Dotarea cu echipamente digitale a  unui laborator de informatică;
  – Dotarea cu echipamente TIC a 21 de săli de clasă (1 sală de clasă pentru învățământul gimnazial, 12 pentru învățământul primar și 8 pentru învățământul preșcolar);
  – Dotarea cu mobilier și materiale didactice a 21  săli de clasă (1 sală de clasă pentru învățământul gimnazial, 12 pentru învățământul primar și 8 pentru învățământul preșcolar).
  Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR (inclusiv TVA): 1.002.479,44 lei
  Contract de finanțare: 565DOT ⁄ 2023
  Durata proiectului: 11 de luni
  Data de începere: 01.08.2023
  Data finalizare: 31.12.2024
  Cod proiect: F- PNRR-Dotari-2023-1572
  Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: domnul Orândaru Gabriel-primar, telefon: 0234338701, email: primariacaiuti@primariacaiuti.ro

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/  si https://www.facebook.com/PNRROficial/

 • “COMUNA CĂIUȚI titular al proiectului ” Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Căiuți, județul Bacău”- faza studiu de fezabilitate” propus a se realiza în comuna Căiuți, satele Căiuți, Popeni și Blidari, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău  din str. Oituz, nr.23 în zile de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet : www.apmbc.anpm.ro
  Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.” (Adaugat la data 19.10.2023) Vizualizare

 • Comuna Caiuti, judetul Bacau, invita publicul să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Proiect: “Infiintare targ saptamanal pentru produse Agroalimentare si de uz general in comuna Caiuti, judetul Bacau ” (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare