Relatii cu presa/mass-media

  • “COMUNA CĂIUȚI titular al proiectului ” Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Căiuți, județul Bacău”- faza studiu de fezabilitate” propus a se realiza în comuna Căiuți, satele Căiuți, Popeni și Blidari, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău  din str. Oituz, nr.23 în zile de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet : www.apmbc.anpm.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.” (Adaugat la data 19.10.2023) Vizualizare

  • Comuna Caiuti, judetul Bacau, invita publicul să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Proiect: “Infiintare targ saptamanal pentru produse Agroalimentare si de uz general in comuna Caiuti, judetul Bacau ” (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare