• HCL nr. 22 din 21.04.2021 aprobare buget venituri si cheltuieli an 2021  Vizualizare
  • HCL nr. 71 din 25.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți nr. 22 din 07.04.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Căiuți, județul Bacău Vizualizare