Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr.46 din 31.05.2023 aprobare asociere cu DGASPC și Jud Bacău finanțare activitate protecție pers. cu handicap Vizualizare
  • HCL nr.1 din 31.01.2023 însușire raport activitate sistenți personali 2022 Vizualizare
  • HCL nr. 1 din 20.01.2022 însușire Raport activitate asistenți personali  Vizualizare
  • HCL nr. 60 din 29.09.2021 Plan actiune servicii sociale 2021 Vizualizare