Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 1 din 20.01.2022 însușire Raport activitate asistenți personali  Vizualizare
  • HCL nr. 60 din 29.09.2021 Plan actiune servicii sociale 2021 Vizualizare