Dispozitii

Anul 2024
 • Dispoziția nr. 158 din 24.05.2024 convocare CL în ședință ordinară pentru 30.05.2024 (Adaugat la data 24.05.2024) Vizualizare
  • Dispoziția nr. 140 din 08.05.2024 delimitare și numerotare secții de votare (Adaugat la data 08.05.2024) Vizualizare
   • Dispoziția nr. 138 din 30.04.2024 stabilire locuri speciale de afișaj electoral ala alegerile din 9 iunie 2024 (Adaugat la data 30.04.2024) Vizualizare
    • Dispoziția nr. 130 din 23.04.2024 convocare CL în ședință ordinară pentru 30.04.2024 (Adaugat la data 23.04.2024) Vizualizare
     • Dispoziția nr. 118 din 15.04.2024 aprobare procedură ocupare funcții publice sau contractuale prin transfer la cerere (Adaugat la data 15.04.2024) Vizualizare
      • Dispoziția nr. 110 din 03.04.2024 convocare de îndată CL pentru 03.04.2024 ora 14 (Adaugat la data 03.04.2024) Vizualizare
       • Dispoziția nr. 94 din 22.03.2024 convocare CL pentru 28.03.2024 (Adaugat la data 22.03.2024) Vizualizare
        • Dispoziția nr. 61 din 22.02.2024 convocare CL în ședință ordinară pentru 29.02.2024 (Adaugat la data 22.02.2024) Vizualizare
         • Dispoziția nr. 54 din 14.02.2024 convocare de îndată CL pentru 15.02.2024 (Adaugat la data 14.02.2024) Vizualizare
          • Dispoziția nr. 40 din 08.02.2024 desemnare persoane responsabile CFP (Adaugat la data 08.02.2024) Vizualizare
           • Dispoziția nr. 39 din 08.02.2024 cadru general ALOP (Adaugat la data 08.02.2024) Vizualizare
            • Registru de evidență a dispozițiilor emise de primarul comunei Căiuți în anul 2024: Nr. 1 – 33 din 04.01.2024 – 31.01.2024 (Adaugat la data 31.01.2024) Vizualizare
             • Dispoziția nr. 33 din 31.01.2024 Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 111 titulari (Adaugat la data 31.01.2024)
              • Dispoziția nr. 32 din 31.01.2024 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive (Adaugat la data 31.01.2024) Vizualizare
               • Dispoziția nr. 31 din 31.01.2024 privind stabilirea programului de lucru pentru prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității (Adaugat la data 31.01.2024)
                • Dispoziția nr. 30 din 31.01.2024 privind rectificarea actului de CĂSĂTORIE numărul 1 din data de 10 noiembrie 1932 privind pe IROFTE GHEORGHE și MUNTEANU MANDIȚA (Adaugat la data 31.01.2024)
                 • Dispoziția nr. 29 din 31.01.2024 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul Impozite și taxe locale (Adaugat la data 31.01.2024)
                  • Dispoziția nr. 28 din 31.01.2024 privind majorarea salarială pentru perioada 01.01.2024 – 31.01.2024, care se acordă membrilor unității de implementare a proiectului Modernizare Școală Comuna Căiuți, județul Bacău, nominalizați prin dispozițiile nr. 214/2023 256/2023 și 560/2023 (Adaugat la data 31.01.2024)
                   • Dispoziția nr. 27 din 31.01.2024 privind majorarea salarială pentru perioada 01.01.2024 – 31.01.2024, care se acordă membrilor unității de implementare a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din comuna Căiuți, jud. Bacău” Cod F- PNRR- Dotări -2023-1572 nominalizați prin dispoziția nr.363/2023 (Adaugat la data 31.01.2024)
                    • Dispoziția nr. 26 din 31.01.2024 privind majorarea salarială pentru perioada 01.01.2024 – 31.01.2024, care se acordă membrilor unității de implementare a proiectului „Modernizare străzi prin astfaltare în satele Pralea, Blidari și Căiuți din Comuna Căiuți, jud. Bacău” nominalizați prin dispoziția nr. 466/2023 (Adaugat la data 31.01.2024)
                     • Dispoziția nr. 25 din 30.01.2024 privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor cuvenite minorului CIUBOTARU DENIS – MARIAN – persoană cu handicap grav, doamnei Ciubotaru Mariana, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ciubotaru Dănuț (Adaugat la data 30.01.2024)
                      • Dispoziția nr. 24 din 29.01.2024 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru combustibili solizi (Adaugat la data 29.01.2024)
                       • Registru de evidență a proiectelor de dispoziții ale primarului în anul 2024: nr. 1 – 23 din 01.01.2024 – 25.01.2024 (Adaugat la data 26.01.2024) Vizualizare
                        • Dispoziția nr. 23 din 25.01.2024 privind constituirea noii Comisii de Disciplină la nivelul autorității publice-Comuna Căiuți, jud. Bacău (Adaugat la data 25.01.2024)
                         • Dispoziția nr. 22 din 25.01.2024 convocare CL în ședință ordinară pentru 31.01.2024 (Adaugat la data 25.01.2024) Vizualizare
                          • Dispoziția nr. 20 din 20.01.2024 privind aprobarea Programului de inspecție fiscală asupra contribuabililor persoane fizice si juridice, la nivelul UAT – Comuna Căiuți (Adaugat la data 20.01.2024)
                           • Dispoziția nr. 21 din 19.01.2024 privind reconstituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale (Adaugat la data 19.01.2024)
                            • Dispoziția nr. 19 din 16.01.2024 privind desemnarea doamnei Cîndea Monica-Nicoleta – consilier în aparatul de specialitate al primarului, reprezentantul primarului comunei Căiuți în Consiliul de administrație al Școlii Gimanziale,,Răducanu Rosetti” Căiuți pentru anul școlar 2023/2024 (Adaugat la data 16.01.2024)
                             • Dispoziția nr. 18 din 11.01.2024 privind distribuirea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale unui număr de 34 beneficiari (Adaugat la data 11.01.2024)
                              • Dispoziția nr. 17 din 11.01.2024 privind neacordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei Aciobăniței C (Adaugat la data 11.01.2024)
                               • Dispoziția nr. 16 din 11.01.2024 privind neacordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei Purcaru O. (Adaugat la data 11.01.2024)
                                • Dispoziția nr. 15 din 11.01.2024 privind neacordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei Purcaru C. (Adaugat la data 11.01.2024)
                                 • Dispoziția nr. 14 din 11.01.2024 privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei Bălan M. (Adaugat la data 11.01.2024)
                                  • Dispoziția nr. 13 din 11.01.2024 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul autorității publice-Comuna Căiuți, jud. Bacău pentru anul 2024 (Adaugat la data 11.01.2024)
                                   • Dispoziția nr. 12 din 11.01.2024 privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Căiuți doamnei Gabor Liliana, pentru perioada 12 – 16.01.2024 (Adaugat la data 11.01.2024)
                                    • Dispoziția nr. 11 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata domnului Stănescu I (Adaugat la data 09.01.2024)
                                     • Dispoziția nr. 10 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata dnei Lemnaru F (Adaugat la data 09.01.2024)
                                      • Dispoziția nr. 09 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata dnei Hoarță I (Adaugat la data 09.01.2024)
                                       • Dispoziția nr. 08 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata dnei Duță I (Adaugat la data 09.01.2024)
                                        • Dispoziția nr. 07 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata dnei Bogdan V (Adaugat la data 09.01.2024)
                                         • Dispoziția nr. 06 din 09.01.2024 privind încetarea dreptului la ASF acordata dnei Aciobăniței C (Adaugat la data 09.01.2024)
                                          • Dispoziția nr. 05 din 08.01.2024 privind încetarea dreptului la VMG acordata dlui Stanescu I (Adaugat la data 08.01.2024)
                                           • Dispoziția nr. 04 din 08.01.2024 privind încetarea dreptului la VMG acordata dnei Niță N (Adaugat la data 08.01.2024)
                                            • Dispoziția nr. 03 din 08.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului din secţiunea de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedenți (Adaugat la data 08.01.2024)
                                             • Dispoziția nr. 02 din 08.01.2024 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al dlui damian dănuț și reîncadrarea acestuia (Adaugat la data 08.01.2024)
                                              • Dispoziția nr. 01 din 04.01.2024 privind acordarea indemnizaţiei de însoțitor cuvenite minorului cu handicap grav cu asistent personal Luca Darius-Andrei, mamei acestuia, Luca Nicoleta (Adaugat la data 04.01.2024)
                                               Anul 2023
                                               • Dispoziția nr. 622 din 29.12.2023 aprobare Plan lucrări care se vor executa cu beneficiarii ajutorului minim de incluziune în anul 2024 (Adaugat la data 29.12.2023) Vizualizare
                                                • Dispoziția nr. 601 din 27.12.2023 suplimentare ordine de zi ședință ordinară din 28.12.2023 (Adaugat la data 27.12.2023) Vizualizare
                                                 • Dispoziția nr. 600 din 22.12.2023 convocare CL ordinară 28.12.2023 (Adaugat la data 22.12.2023) Vizualizare
                                                  • Dispoziția nr. 573 din 12.12.2023 convocare CL de îndată în ședință extraordinară din 13.12.2023 (Adaugat la data 12.12.2023) Vizualizare
                                                   • Dispoziția nr. 501 din 23.11.2023 convocare CL pentru 29.11.2023 (Adaugat la data 23.11.2023) Vizualizare
                                                    • Dispoziția nr. 494 din 13.11.2023 convocare CL de îndată pentru 13.11.2023 (Adaugat la data 13.11.2023) Vizualizare
                                                     • Dispoziția nr. 468 din 03.11.2023 pentru convocarea de îndată a ședinței extraordinare a CL din 06.11.2023 (Adaugat la data 03.11.2023) Vizualizare
                                                      • Dispoziția nr. 463 din 31.10.2023 modificare ordine de zi ședință ordinară octombrie (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                                                       • Dispoziția nr. 447 din 25.10.2023 convocare CL ședință ordinară pentru 31.10.2023 (Adaugat la data 25.10.2023) Vizualizare
                                                        • Dispoziția nr. 372 din 22.09.2023 convocare CL ședință ordinară pentru 28.09.2023 (Adaugat la data 22.09.2023) Vizualizare
                                                         • Dispoziția nr. 366 din 13.09.2023 convocare de îndată CL pentru 14.09.2023 (Adaugat la data 13.09.2023) Vizualizare
                                                          • Registru de evidență a proiectelor de dispoziții ale primarului în anul 2023: nr. 1 – 327 din 01.01.2023 – 18.08.2023 (Adaugat la data 18.08.2023) Vizualizare
                                                           • Registru de evidență a dispozițiilor emise de primarul comunei Căiuți în anul 2023: Nr. 1 – 327 din 01.01.2023 – 18.08.2023 (Adaugat la data 18.08.2023) Vizualizare
                                                            • Dispoziția nr. 321 din 10.08.2023 convocare de îndată în ședință extraordinară pentru data 11.08.2023 (Adaugat la data 10.08.2023) Vizualizare
                                                             • Dispoziția nr. 301 din 26.07.2023 convocare de îndată în ședință extraordinară pentru 27.07.2023 (Adaugat la data 26.07.2023) Vizualizare
                                                              • Dispoziția nr. 301 din 26.07.2023 convocare de îndată în ședință extraordinară pentru 27.07.2023 (Adaugat la data 26.07.2023) Vizualizare
                                                               • Dispoziția nr. 269 din 29.06.2023 convocare CL ședință ordinară 07.07.2023 (Adaugat la data 29.06.2023) Vizualizare
                                                                • Dispoziția nr. 265 din 23.06.2023 convocare CL ședință ordinară 29.06.2023 (Adaugat la data 23.06.2023) Vizualizare
                                                                 • Dispoziția nr. 264 din 23.06.2023 convocare CL de îndată în ședință extraordinară pentru 26.06.2023 (Adaugat la data 23.06.2023) Vizualizare
                                                                  • Dispoziția nr. 236 din 25.05.2023 convocare CL ședință ordinară 31 mai 2023 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                                                   • Dispoziția nr. 188 din 02.05.2023 convocare de îndată CL pentru 04.05.2023 (Adaugat la data 02.05.2023) Vizualizare
                                                                    • Dispoziția nr. 138 din 26.04.2023 suplimentare ordine de zi ședință ordinară 27.04.2023 (Adaugat la data 26.04.2023) Vizualizare
                                                                     • Dispoziția nr. 133 din 21.04.2023 convocare CL ședință ordinară 27.04.2023 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                                      • Dispoziția nr.126 din 10.04.2023 convocare CL de îndată în ședință extraordinară 12 aprilie 2023 (Adaugat la data 10.04.2023) Vizualizare
                                                                       • Dispoziția nr. 104 din 29.03.2023 suplimentare ordine de zi ședință ordinară 30.03.2023 (Adaugat la data 29.03.2023) Vizualizare
                                                                        • Dispoziția nr.97 din 23.03.2023 convocare CL în ședință ordinară pentru 30.03.2023 (Adaugat la data 23.03.2023) Vizualizare
                                                                         • Dispoziția nr.96 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului intern Aparat de specialitate (Adaugat la data 23.03.2023) Vizualizare
                                                                          • Dispoziția nr. 54 din 22.02.2023 convocare CL în ședință ordinară pentru 28.02.2023 (Adaugat la data 22.02.2023) Vizualizare
                                                                           • Dispoziția nr. 50 din 15.02.2023 constituire Comisie inventariere și evaluare cadouri (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                            • Dispoziția nr. 49 din 15.02.2023 privind aprobarea Planului de Integritate privind SNA 2021 – 2025 și desemnare coordonator și persoană de contact (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                             • Dispoziția nr. 47 din 15.02.2023 pentru reglementarea cadrului organizatoric privind constituirea Comisiei paritare (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                              • Dispoziția nr. 46 din 14.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de pentru organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual (Adaugat la data 14.02.2023) Vizualizare
                                                                               • Dispoziția nr. 39 din 02.02.2023 convocare de îndată CL (Adaugat la data 02.02.2023) Vizualizare
                                                                                • Dispoziția nr. 16 din 20.01.2023 convocare CL în ședință ordinară pentru 31.01.2023 (Adaugat la data 20.01.2023) Vizualizare
                                                                                 Anul 2022
                                                                                 • Dispoziția nr. 482 din 16.12.2022 convocare CL de îndată în ședință extraordinară (Adaugat la data 16.12.2022) Vizualizare
                                                                                  • Dispoziția nr. 480 din data de 14.12.2022 convocare CL de îndată în ședință extraordinară (Adaugat la data 14.12.2022) Vizualizare
                                                                                   • Dispoziția nr. 454 din 18.11.2022 convocare CL în ședință ordinară pentru 24.11.2022 (Adaugat la data 18.11.2022) Vizualizare
                                                                                    • Dispoziția nr. 431 din 21.10.2022 convocare CL ședintă ordinară pentru 31.10.2022 (Adaugat la data 21.10.2022) Vizualizare
                                                                                     • Dispoziția nr. 413 din 06.10.2022 convocare CL ședintă extraordinară pentru 06.10.2022 (Adaugat la data 06.10.2022) Vizualizare
                                                                                      • Dispoziția nr. 353 din 31.08.2022 constituire comisie examen promovare în clasă (Adaugat la data 01.09.2022) Vizualizare
                                                                                       • Dispoziția nr. 333 din 18.08.2022 convocare de îndată CL în ședință ordinară (Adaugat la data 18.08.2022) Vizualizare
                                                                                        • Dispoziția nr. 319 din 17.08.2022 convocare de îndată CL în ședință extraordinară (Adaugat la data 17.08.2022) Vizualizare
                                                                                         • Dispoziția nr. 284 din 30.06.2022 convocare CL ordinară iulie (Adaugat la data 30.06.2022) Vizualizare
                                                                                          • Dispoziția nr. 282 din 29.06.2022 convocare sedinta pentru 30.06.2022 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                           • Dispoziția nr. 259 din 10.06.2022 convocare CL ordinară iunie (Adaugat la data 10.06.2022) Vizualizare
                                                                                            • Dispoziția nr. 229 din 25.05.2022 convocare CL ordinară MAI (Adaugat la data 25.05.2022) Vizualizare
                                                                                             • Dispoziția nr. 183 din 21.04.2022 convocare CL ordinară aprilie (Adaugat la data 21.04.2022) Vizualizare
                                                                                              • Dispoziția nr. 154 din 25.03.2022 convocare CL ordinară (Adaugat la data 25.03.2022) Vizualizare
                                                                                               • Dispoziția nr. 85 din 03.02.2022 convocare CL ordinară (Adaugat la data 03.02.2022) Vizualizare
                                                                                                • Dispoziția nr. 57 din 13.01.2022 convocare CL (Adaugat la data 13.01.2022) Vizualizare
                                                                                                 Anul 2021
                                                                                                 • Dispoziția nr. 479 din 21.12.2021 convocare CL ședință extraordinară pentru 22.12.2021 (Adaugat la data 21.12.2021) Vizualizare
                                                                                                  • Dispoziția nr. 474 din 10.12.2021 convocare CL ședință ordinară pentru 16.12.2021 (Adaugat la data 10.12.2021) Vizualizare
                                                                                                   • Dispozitia nr. 443 din 23.11.2021 convocare CL in sedinta ordinara (Adaugat la data 23.11.2021) Vizualizare
                                                                                                    • Dispozitia nr. 429 din 03.11.2021 convocare de indata CL in sedinta extraordinara 05.11.2021 (Adaugat la data 03.11.2021) Vizualizare
                                                                                                     • Dispozitia nr. 404 din 15.10.2021 convocare CL in sedinta ordinara pentru 21.10.2021 (Adaugat la data 15.10.2021) Vizualizare
                                                                                                      • Dispozitia nr. 398 din 07.10.2021 convocare de indata CL in sedinta extraordinara (Adaugat la data 07.10.2021) Vizualizare
                                                                                                       • Dispozitia nr. 378 din 23.09.2021 convocare CL sedinta ordinara pentru 29.09.2021 (Adaugat la data 23.09.2021) Vizualizare
                                                                                                        • Dispozitia nr. 347 din 01.09.2021 convocare CL in sedinta extraordinara pentru 02.09.2021 ora 15:30 (Adaugat la data 01.09.2021) Vizualizare
                                                                                                         • Dispozitia nr. 342 din 25.08.2021 convocare CL sedinta ordinara pentru 31.08.2021 (Adaugat la data 25.08.2021) Vizualizare
                                                                                                          • Dispozitia nr. 341 din 20.08.2021 convocare CL sedinta extraordinara pentru 25.08.2021 (Adaugat la data 20.08.2021) Vizualizare
                                                                                                           • Dispozitia nr. 321 din 23.07.2021 privind aprobarea Codului etic (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
                                                                                                            • Dispozitia nr. 266 din 15.06.2021 convocare CL in sedinta extraordinara iunie 2021 (Adaugat la data 15.06.2021) Vizualizare
                                                                                                             • Dispozitia nr. 224 din 25.05.2021 convocare CL in sedinta ordinara mai 2021 (Adaugat la data 25.05.2021) Vizualizare
                                                                                                              • Dispozitia nr. 215 din 10.05.2021 convocare CL in sedinta extraordinara mai 2021 (Adaugat la data 10.05.2021) Vizualizare
                                                                                                               • Dispozitia nr. 111 din 19.02.2021 convocare CL sedinta ordinara februarie (Adaugat la data 19.02.2021) Vizualizare
                                                                                                                Anul 2020
                                                                                                                • Dispozitia nr. 327 din 06.11.2020 stabilire locuri speciale afișaj electoral (Adaugat la data 06.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                 • Dispoziția nr. 323 din 06.11.2020 delimitare și numerotare secții de votare (Adaugat la data 06.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                  • Dispoziția nr. 278 din 16.09.2020 convocare CL sedinta ordinara luna septembrie 2020 (Adaugat la data 16.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                   • Dispozitia primarului nr. 276 din 11.09.2020 privind delimitarea si numerotarea SV (Adaugat la data 11.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                    • Dispozitia nr. 262 din 25.08.2020 stabilire locuri afișaj electoral (Adaugat la data 25.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                     • Dispoziția nr. 260 din 25.08.2020 convocare CL sedinta ordinara luna august (Adaugat la data 25.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                      • Dispoziția nr. 258 din 23.08.2020 convocare CL de îndată în ședință extraordinară (Adaugat la data 23.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                       • Dispozitia nr. 240 din 23.07.2020 convocare CL sedinta ordinara luna iulie (Adaugat la data 23.07.2020) Vizualizare
                                                                                                                        • Dispozitia nr. 239 din 21.07.2020 convocare CL de indata in sedinta extraordinara (Adaugat la data 21.07.2020) Vizualizare
                                                                                                                         • Dispozitia nr. 209 din 18.06.2020 convocare CL in sedinta ordinara (Adaugat la data 18.06.2020) Vizualizare
                                                                                                                          • Dispozitie nr. 203 din 15.06.2020 convocare C.L. pentru 16.06.2020 (Adaugat la data 15.06.2020) Vizualizare
                                                                                                                           • Dispozitia nr. 178 din 08.05.2020 convocare CL sedinta ordinara luna mai (Adaugat la data 08.05.2020) Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitie nr. 144 din 01.04.2020 convocare CL sedinta ordinara aprilie 2020 (Adaugat la data 01.04.2020) Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 135 din 12.03.2020 convocare CL sedinta ordinara 18.03.2020 (Adaugat la data 12.03.2020) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 11 din 26.02.2020 presedinte de sedinta martie mai 2020 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 12 din 09.03.2020 incetare mandat consilier Durlan I Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 13 din 09.03.2020 incetare mandat Oproiu C Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 14 din 10.03.2020 acord ABA pod trotus Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 15 din 10.03.2020 cont executie trim IV 2019 Serviciul apa Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 16 din 10.03.2020 aprobare pret apa si tarif canalizare Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 17 din 10.03.2020 aprobare amenajament Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 109 din 12.02.2020 convocare CL sedinta ordinara 18 februarie 2020 (Adaugat la data 12.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 07 din 12.02.2020 buget 2020 comuna Caiuti Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 08 din 12.02.2020 buget 2020 Serviciul Apa Canal Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitie nr. 22 din 23.01.2020 convocare CL sedinta ordinara pentru 30.01.2020 (Adaugat la data 23.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 1 din 06.01.2020 retea scolarizare 2020 2021 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 2 din 09.01.2020 aplicare in 2020 HCL 5 din 2019 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 3 din 09.01.2020 domenii munca in folosul comunitatii Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 4 din 13.01.2020 insusire raport activitate asistenti persoanali 2019 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 5 din 23.01.2020 modificare tarife ECOSUD si Act ad 2 Vizualizare
                                                                                                                            Anul 2019
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 459 din 13.12.2019 convocare CL sedinta ordinara (Adaugat la data 13.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 99 din 12.12.2019 aprobare program sarbatori iarna Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 100 din 12.12.2019 modificare HCL 86 din 2019 aderare ACOR Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 101 din 12.12.2019 ajutor urgenta Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 102 din 12.12.2019 taxa salubritate 2020 Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 456 din 09.12.2019 convocare CL sedinta (Adaugat la data 10.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 96 din 02.12.2019 presedinte de sedinta dec 2019 febr 2020 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 97 din 09.12.2019 finantare culte 2019 Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 427 din 22.11.2019 convocare CL sedinta extraordinara (Adaugat la data 22.11.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 95 din 22.11.2019 indicatori Extindere canalizare Caiuti Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 421 din 14.11.2019 convocare CL sedinta ordinara noiembrie (Adaugat la data 14.11.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 87 din 05.11.2019 rectificare buget Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 88 din 08.11.2019 aderare la ACOR Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 89 din 08.11.2019 acord cooperare audit ACOR Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 90 din 13.11.2019 valorificare masa lemnoasa UP I Lacatusu Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 384 din 25.10.2019 convocare CL sedinta ordinara (Adaugat la data 25.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 84 din 22.10.2019 insolvabilitate 11 debitori Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 380 din 16.10.2019 convocare de indata CL (Adaugat la data 16.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 78 din 10.10.2019 trecere Camin in domeniul privat Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 79 din 10.10.2019 aprobare Nota conceptuala si tema proiectare construire camin Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 80 din 10.10.2019 aprobare nota conceptuala extindere canalizare Caiuti Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 81 din 14.10.2019 rectificare buget Serviciul apa Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 82 din 16.10.2019 rectificare buget Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 83 din 16.10.2019 actualizare DG dispensar Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 353 din 24.09.2019 convocare CL sedinta ordinara (Adaugat la data 24.09.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 69 din 06.09.2019 ITL pentru 2020 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 70 din 06.09.2019 procedura anulare accesorii Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 71 din 06.09.2019 reprezentanti CL in CA scoala Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 72 din 06.09.2019 reprezentant CL in CEAC Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 73 din 06.09.2019 aprobare uz si servitute DELGAZ Grid Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 74 din 20.09.2019 ajutor de urgenta Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 75 din 20.09.2019 rectificare buget 2019 Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 76 din 23.09.2019 cont executie trim II Serv Apa Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 77 din 23.09.2019 normativ consum utilaje platforma gunoi grajd Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitia nr. 318 din 23.08.2019 convocare CL sedinta extraordinara (Adaugat la data 23.08.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 60 din 23.08.2019 privind aprobare manifestări Zilele Comunei Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 61 din 23.08.2019 privind rectificare buget Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 62 din 23.08.2019 privind aprobare indicatori Amenajare grupuri sanitare Vizualizare
                                                                                                                             • Proiect de HCL nr. 63 din 23.08.2019 privind demarare procedura realizare inv Lucrari amenajare rigola Bucur Vizualizare
                                                                                                                            • Dispozitie nr. 314 din 14.08.2019 privind convocare CL sedinta ordinara 20.08.2019 (Adaugat la data 14.08.2019) Vizualizare
                                                                                                                             • Dispozitie nr. 188 din 16.04.2019 privind convocare CL sedinta ordinara aprilie 2019 (Adaugat la data 16.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                              • Convocator nr. 3962 din 16.04.2019 privind convocare CL sedinta ordinara aprilie 2019 Vizualizare
                                                                                                                              • Proiect de HCL nr. 29 din 01.04.2019 privind buget 2019 actualizat la 10.04.2019 Vizualizare
                                                                                                                              • Proiect de HCL nr. 33 din 15.04.2019 privind act aditional 3 Sort Construct Vizualizare
                                                                                                                              • Proiect de HCL nr. 34 din 15.04.2019 privind aprobare PUZ Byamir Vizualizare
                                                                                                                             • Dispozitia nr. 187 din 11.04.2019 privind locuri afisaj electoral (Adaugat la data 11.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                              • Dispozitia nr. 186 din 10.04.2019 privind numire diriginte de santier Modernizare drumuri (Adaugat la data 10.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                               • Dispozitia nr. 180 din 05.04.2019 privind numire diriginte de santier Poduri si podețe (Adaugat la data 05.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                • Dispozitia nr. 179 din 05.04.2019 privind numire diriginte de santier Extindere iluminat (Adaugat la data 05.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                 • Dispozitie nr. 18 din 22.01.2019 privind convocare CL ordinara ianuarie 2019 (Adaugat la data 22.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 01 din 21.01.2019 privind evaluare secretar Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 02 din 21.01.2019 privind reglementare CF 606067 Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 03 din 21.01.2019 privind ajutor urgenta Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 04 din 22.01.2019 privind ajutor urgenta Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 05 din 22.01.2019 privind plan lucrari L 416 Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 06 din 22.01.2019 privind acoperire gol casa Vizualizare
                                                                                                                                  • Proiect de HCL nr. 07 din 22.01.2019 privind raport asistenti personali 2018 Vizualizare
                                                                                                                                 Anul 2018
                                                                                                                                 • Dispozitia nr. 383 din 25.10.2018 privind dispozitie convocare CL in sedinta ordinara (Adaugat la data 25.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                  • Dispozitie nr. 254 din 13.07.2018 convocare CL in sedinta ordinara luna iulie 2018 (Adaugat la data 13.07.2018) Vizualizare
                                                                                                                                   • DISPOZITIE NR. 165 DIN 18.05.2018 CONVOCARE CONSILIU LOCAL IN SEDINTA ORDINARA PENTRU 23.05.2018 (Adaugat la data 18.05.2018) Vizualizare
                                                                                                                                    • Dispozitia nr. 65 din data de 22.02.2018 privind aprobarea Codului etic si de integritate la nivelul Primariei Comunei Caiuti (Adaugat la data 22.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                     Anul 2017
                                                                                                                                     • Dispozitia nr. 544 de convocare din 05.12.2017 (Adaugat la data 05.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                      • Dispozitia nr. 496 din 26.10.2017 (Adaugat la data 26.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                       • Dispozitia nr. 79 din 07.02.2017 (Adaugat la data 07.02.2017) Vizualizare