Anunturi de interes public

– Anunt Comuna Căiuți titular al proiectului „Amenajare poduri și podețe în satele Pralea, punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți, punct Tarcu din comuna Căiuți, județul Bacău,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Căiuți, județul Bacău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau. Vizualizare
Anunt public nr. 2697 din 14.03.2019 privind depunerea solicitarii a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare poduri si podete in satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiesti, Caiuti punct Tarcu din comuna Caiuti, judetul Bacau” Vizualizare
Anunt nr. 2021 din 28.02.2019 privind obligatia depunerii anuale a declaratiei in vederea impunerii taxel de salubritate: click aici

Anunt nr. 8081 din 09.08.2018 privind intrarea in vigoare a Legii nr. 231/2018 cu modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991: click aici
ANUNT Comuna Caiuti, titular al proiectului “Extindere retea de iluminat public in satul Pralea, comuna Caiuti, judetul Bacau”, propus a fi amplasat in sat Pralea, comuna Caiuti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/ sau de evaluare adecvata. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectiei Mediului Bacau, str.Oituz, nr.23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet :www.apmbc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pina in data de 23.03.2018
ANUNT  Comuna Caiuti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare poduri si podete in satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeesti, Caiuti punct Tarcu din comuna Caiuti, judetul Bacau”. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul COMUNA CAIUTI din comuna Caiuti, judetul Bacau, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

ANUNT Nr. 1357 Din 08.02.2017  Comuna Caiuti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere retea alimentare cu energie electrica in satul Pralea, comuna Caiuti, judetul Bacau”, propus a fi amplasat in comuna Caiuti, sat Pralea si extravilan, judetul Bacau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz, nr.23 si la sediul COMUNA CAIUTI din comuna Caiuti, judetul Bacau, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau. 

Anunt nr. 119125 / 01.11.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017: click aici

Anunt nr. 4483/15.04.2016 privind consultarea locuitorilor privind proiectul lucrari de consolidare-restaurare si punere in valoare “Conacul Raducanu-Rosetti” sat Caiuti, comuna Caiuti, Judetul Bacau: click aici

ANUNŢ PUBLIC Autoritatea Electorală Permanentă organizează înscrieri pentru Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil și pe bază de examen, pentru alegerile ce vor fi organizate în anul 2016. Totodata, se fac inscrieri si pentru operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare. Persoanele interesate pot accesa site-ul instituției: www.roaep.ro/instruire/, în vederea completării cererilor și înaintării acestora către Autoritatea Electorală Permanentă – Biroul județean Bacău la adresa de e-mail: filiala.bacau@roaep.ro și prin poștă, la adresa: Comuna Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 9, telefon: 0234/211010, fax: 0334 814310

Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014 – 2020: click aici

Anunt nr. 10480 din 12.11.2015: proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice la nivelul comunei Caiuti: click aici

AVAND IN VEDERE HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL CAIUTI NR. 18/2011 ADOPTATA POTRIVIT O.G. 21/2002 PRIVIND GOSPODARIREA LOCALITATILOR URBANE SI RURALE, VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

1. Cetăţenii au obligaţia sa asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, imprejmuirilor şi sa păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în piaţă, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun. 
2. Detinatorii de imobile, sub orice forma, sunt obligati sa ia masuri pentru asigurarea intretinerii,curateniei si imbunatatirea aspectului placut al cladirilor, si anume: 
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora; 
b) curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice; 
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 
j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor şi podetelor aferente proprietăţii. 

3. Se interzice crearea de obstacole pe drumurile publice prin depozitarea de diverse materiale si prin stationarea masinilor, tractoarelor si utilajelor agricole (plug, disc, semanatoare etc.). 
4. Gunoaiele si resturile menajere rezultate din gospodariile populatiei vor fi preluate de catre agentul de salubritate care functioneza la nivelul comunei cu care cetatenii comunei trebuie sa incheie contracte individuale pentru prestarea de servicii de salubritate. 
5. Anunturile publice de orice fel se vor afisa numai in locurile stabilite pentru afisaj pe sate. 
6. Pana pe data de 31 mai se vor toaleta arborii care impiedica buna functionare a cablurilor si instalatiilor electrice si telefonice, cu personal de specialitate. 
7. Se interzice aruncarea cojilor de seminţe şi resturilor de fructe, a hârtiilor, sticlelor, paharelor, cioburilor acestora, ambalajelor din hârtie şi plastic sau a resturilor alimentare, pe străzi, trotuare, spaţii verzi, sau în alte locuri publice. 
8. Se interzice blocarea sau înfundarea colectoarelor, gurilor de scurgere şi căminelor de vizitare. 
9. Degradarea, prin orice mijloace, a îmbăcăminţii suprafeţelor carosabile sau pietonale a arterelor de circulaţie.
10.Nereaducerea la starea iniţială, în termenele prevăzute în autorizaţie şi/sau avizele de săpătură, a suprafeţelor carosabile sau pietonale degradate în urma intervenţiilor la reţelele edilitare subterane pentru remedierea avariilor sau în urma executării lucrărilor de reparaţie sau construire a reţelelor edilitare subterane sau cămine de vizitare, cât şi a oricăror alte lucrări autorizate. 
11. Refacerea necorespunzătoare (prin nerespectarea prescripţiilor tehnice, a normelor şi normativelor în domeniu) a sistemelor rutiere şi/sau a îmbrăcăminţilor suprafeţelor carosabile sau pietonale degradate în urma intervenţiilor la reţelele edilitare subterane, pentru remedierea avariilor, sau în urma executării lucrărilor de reparaţie sau construire a reţelelor edilitare subterane sau cămine de vizitare, cât şi a oricăror alte lucrări autorizate. 

Nerespectarea sau incalcarea acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200 si 400 lei. Distinct, nerespectarea obligatiilor de la pct. 8-11 se va sanctiona cu amenda cuprinsa intre 1000 lei si 2000 lei. 

CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI CAIUTI

Primaria Caiuti Data anunt : 19.05.2014 ANUNT  CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL Construire “ PLATFORMA DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD SI A DESEURILOR MENAJERE COMUNA CAIUTI JUDETUL BACAU” 

INITIATORI : Consiliu Local Caiuti 
ELABORATOR: B.I.A CONSTANTIN AMAIEI BACAU 

Publicul este invitat sa participle la : 
Consultarea documentelor , respective a materialelor explicative scrise si desenate cu privire la documentatia privind PLANUL DE URBANISM ZONAL pentru investitia “ PLATFORMA DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD SI A DESEURILOR MENAJERE COMUNA CAIUTI JUDETUL BACAU”. 

Publicul poate consulta documentatia privind PLANUL DE URBANISM ZONAL la sediul Primariei Caiuti in perioada 19.05.2014-06.06.2014, orele 8,00- 16,00. 
Observatiile se vor transmite in scris pana in data de 06.06.2014. 
Raspunsurile pentru observatiile transmise vor fi puse la dispozitia publicului in termen de 5 zile de la data transmiteri sesizarii de catre initiatorul PLANULUI DE URBANISM ZONAL. 
Primar, Iulian Durlan

AVAND IN VEDERE HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL CAIUTI NR. 18/2011 ADOPTATA POTRIVIT O.G. 21/2002 PRIVIND GOSPODARIREA LOCALITATILOR URBANE SI RURALE, VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE: OBLIGATIILE PERSOANELOR JURIDICE: click aici 
a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 
b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora; 
c) sa asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 
d) sa asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 
e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile; 
f) sa efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a partii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 
g) sa asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; 
h) sa nu parcheze mijloacele de transport pe carosabilul drumurilor nationale, judetene sau pe cele comunale, impiedicand circulatia; 
i) sa afiseze la vedere toate autorizatiile, acordurile si avizele de functionare; 
j) sa-si monteze cosuri de gunoi in fata punctelor comerciale cat si containere in spate pentru a-si descarca aceste cosuri zilnic; 
k) deseurile rezultate din activitatea comerciala vor fi preluate de catre agentul de salubritate care functioneza la nivelul comunei cu care agentul economic trebuie sa incheie contracte individual pentru prestarea de servicii de salubritate; 
l) se interzice desfasurarea activitatilor de comercializare a materialelor de constructii in centrul comunei Caiuti – sat Caiuti; 
m) se interzice amplasarea adăposturilor pentru animale, în gospodăriile populaţiei, la o distanţă mai mică de 10 metri faţă de locuinţele învecinate. 
n) se interzice creşterea păsărilor şi animalelor, inclusiv a celor de agrement, în condiţii necorespunzătoare de curăţenie şi igienă, nesupravegherea de către deţinătorii acestora, precum şi neluarea măsurilor necesare evitării impactului nefavorabil asupra condiţiilor de mediu şi asupra populaţiei, sau distrugerea şi degradarea de către animale a unor bunuri de utilitate publică; 
o) se interzice accesul liber, nesupravegheat, al animalelor şi păsărilor domestice pe domeniul public; 
p) se interzice arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor sau a vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
q) se interzice deversarea în apele de suprafaţă sau subterane: ape uzate, fecaloid menajere; 
r) sa nu ocupe abuziv domeniul public prin construirea de imprejmuiri; 
s) sa respecte amplasamentul proprietatii, astfel incat la refacerea acestuia prin reparatie sa nu se procedeze la ocuparea domeniului public sau a domeniului privat (izlaz comunal). 

Nerespectarea sau incalcarea acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 300 si 600 lei. Distinct, nerespectarea obligatiilor de la pct.2 lit. r) si s) se va sanctiona cu amenda cuprinsa intre 1000 lei si 2000 lei.                                             CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI CAIUTI