Regulament de organizare si functionare

  • HCL nr.111 din 28.12.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți nr. 101 din 29 noiembrie 2023 pentru aprobarea noii organigrame, a noului stat de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căiuți, județul Bacău Vizualizare
  • HCL nr.101 din 29.11.2023 aprobare organigramă, stat funcții și ROF aparat specialitate primar Vizualizare
  • Dispoziția nr.96 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului intern Aparat de specialitate  Vizualizare
  • Dispozitia nr. 321 din 23.07.2021 privind aprobarea Codului etic Vizualizare
  • HCL nr. 68 din 25.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Căiuți, judeţul Bacău Vizualizare
  • Proiect de hotarare nr. 70 din 24.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare a Primăriei Căiuți, județul Bacău Vizualizare