Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare

 • Anunt nr. 11 din 09.01.2024 privind proiectul de buget pe anul 2024 pentru SPAAC Caiuti Vizualizare
 • HCL nr.107 din 13.12.2023 aprobare transmitere solicitare memorandum pentru SPAAC Vizualizare
 • HCL nr. 56 din 29.06.2023 privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului SPAC Căiuți la 31.12.2022 și 31.03.2023 Vizualizare
  • HCL nr. 56 din 29.06.2023 – Anexa nr. 1 la HCL nr. 56 din 29.06.2023 Vizualizare
  • HCL nr. 56 din 29.06.2023 – Anexa nr. 2 la HCL nr. 56 din 29.06.2023 Vizualizare
 • HCL nr.45 din 11.05.2023 aprobare fișe de post personal SPAAC Vizualizare
 • HCL nr.38 din 27.04.2023 reorganizare SPAAC 2023 Vizualizare
 • HCL nr.37 din 27.04.2023 aprobare reglementări pentru eficientizare activitate SPAAC Vizualizare
 • HCL nr.33 din 27.04.2023 modificare preț și tarif apă și canalizare Vizualizare
 • HCL nr.25 din 30.03.2023 aprobare redevență cotă de pierdere și preț apă tarif canal SPAAC Vizualizare
 • HCL nr.16 din 28.02.2023 aprobare redevență și cotă de pierdere apă SPAAC Vizualizare
 • HCL nr.15 din 28.02.2023 aprobarea plății consumului de energie electrică pt iluminatul public din bugetul în bugetul SPAAC Nr: 15 Vizualizare
 • HCL nr.3 din 31.01.2023 aprobare BVC 2023 pentru SPAAC Vizualizare
 • Anunț nr. 598 din 29.12.2022 privind intenția de aprobare fișă de fundamentare ajustare preț apă – Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Caiuți Vizualizare
 • Anunț nr. 585 din 22.12.2022 privind intenția de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli an 2023 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Caiuți Vizualizare
 • HCL nr. 85 din 15.12.2022 aprobare SF indicatori și DG actualizați Extindere rețea apă Anghel Saligny Vizualizare
 • HCL nr. 84 din 15.12.2022 aprobare SF indicatori și DG actualizați Extindere sistem de canalizare Anghel Saligny Vizualizare
 • HCL NR.35 DIN 31.05.2022 cont execuție buget Serv Apă trim I 2022 Vizualizare
 • HCL NR. 20 DIN 31.03.2022 cont execuție serviciul apă la 2021 Vizualizare
 • HCL NR. 9 DIN 10.02.2022 aprobare buget venituri si cheltuieli Serviciul Public de Alimentare cu Apa an 2022 Vizualizare
 • HCL nr. 89 din 29.11.2021 reglementări la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți Vizualizare
 • HCL nr. 73 din 21.10.2021 cerere de finantare si DG Extindere retea apa PNI A.Saligny Vizualizare
 • HCL nr. 72 din 07.10.2021 esalonare împrumut Serviciul Public de Alimentare cu Apa si canalizare Vizualizare
 • HCL nr. 66 din 29.09.2021 Nota conceptuala si Tema proiectare Extindere retea apa Str. Ghioceilor si Bujorului Vizualizare
 • HCL nr. 65 din 29.09.2021 Nota conceptuala si Tema proiectare Extindere retea apa Str. V Alecsandri Vizualizare
 • HCL NR. 15 DIN 31.03.2021 BVC 2021 Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Vizualizare
 • HCL NR. 11 DIN 25.02.2021 Notă conceptuala și Temă proiectare Extindere rețea alim cu apă com Căiuți Vizualizare
 • HCL NR.75 DIN 28.12.2020 cont executie 30.09.2020 Serv Public de Alim cu apa Vizualizare
 • HCL NR.50 DIN 30.07.2020 cont executie Serviciul apa la 30.06.2020 Vizualizare
 • HCL nr. 16 din 18.03.2020 pret apa si tarif canalizare Caiuti 2020 Vizualizare
 • HCL nr. 15 din 18.03.2020 cont executie trim IV 2019 Serviciul Alimentare apa Canalizare Caiuti Vizualizare
 • HCL nr. 08 din 18.02.2020 BVC Serviciul Alimentare apa Canalizare Caiuti 2020 Vizualizare
 • privind HCL nr.103 din 19.12.2019 indic.perf. serv. apa canal Vizualizare
 • privind HCL nr. 84 din 31.10.2019 pret apa si tarif canalizare Vizualizare
 • privind HCL nr. 83 din 31.10.2019 reglementari functionare Serviciul Apa) Vizualizare
 • privind HCL nr. 79 din 17.10.2019 rectificare buget Serviciul apa Vizualizare
 • privind HCL nr. 74 din 30.09.2019 executie 3 iunie SERVICIU APA CANAL Vizualizare
 • privind HCL nr. 57 din 20.08.2019 cont executie serviciul Apa la 31.03.2019 Vizualizare
 • privind HCL nr. 30 din 03.04.2019 acoperire gol casa Serviciul apa Vizualizare
 • privind HCL nr. 14 din 19.02.2019 privind aprobare BVC 2019 Serviciul de Alimentare cu Apa si canalizare Vizualizare
 • privind HCL nr. 13 din 19.02.2019 privind stabilire pret apa potabila si tarif canalizare Vizualizare
 • privind HCL nr. 6 din 31.01.2019 privind acoperire gol de casa Serviciul Apa Vizualizare
 • privind HCL nr. 71 din 19.12.2018 privind aprobare indicatori Extindere infr apa si apa uzata Vizualizare
 • privind HCL nr. 57 din 30.10.2018 aprobare indicatori Extindere si reabilitare infrastructura apa si apa uzata Vizualizare
 • privind HCL nr. 48 din 20.09.2018 aprobare reglementări Serviciu Apă și modificarea HCL 1 din 2018 Vizualizare
 • privind HCL nr. 27 din 23.05.2018 validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției Administrator, tr. I la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Vizualizare
 • privind HCL nr. 1 din 30.01.2018 reorganizare apa canal si infiintare serv public alim cu apa si canal Vizualizare
 • privind aprobarea tarifelor pentru apa potabila si canalizare Nr: 9 (Adaugat la data 19.01.2017) Vizualizare
 • privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial „Mediu” Nr: 59 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
 • Privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificărilor produse asupra Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a Caietului de Sarcini actualizat şi aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr: 58 (Adaugat la data 02.09.2014) Vizualizare
 • privind Delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., și aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr: 44 (Adaugat la data 30.06.2014) Vizualizare
 • privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. Nr: 41 (Adaugat la data 12.06.2014) Vizualizare
 • privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată Nr: 25 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare