Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    Nr. articol

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.

     Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primariei.

      De exemplu:

      Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Formulare prestatii sociale:
       • Cerere acordare alocatii de stat pentru copiiclick aici
       • Cereri acordare indemnizatie crestere copilclick aici
       • Cereri modificari prestatiiclick aici
       • Model Cerere si declarație pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii Vizualizare
       • Formular pentru acordare unor drepturi de asistență socială: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

       TAXE SI IMPOZITE LOCALE

       • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
       • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
       • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
       • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
       • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.
       • ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.
       • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.
       • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.
       • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
       • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.